חסר רכיב

מרדכי פאדובה (שורה כג'- 56)✎

מרדכי פאדובה (שורה כג'- 56)✎
-
-

מרדכי פאדובה
חסר רכיב