חסר רכיב

זרנוקה – יישוב יהודי מתקופת המשנה והתלמוד

במקום בו נמצאת היום שכונת קריית משה ( נקראת על שם חבר הכנסת משה חיים שפירא) היה בעבר יישוב יהודי בשם זרנוקה (מבוטא זרנוגה).
זרנוק פירושו תעלת מים ויתכן כי שם המקום בא על שם ערוץ הנחל העובר במקום ונשפך אל ואדי דוראן ליד נוה גבירול.
חוקרים רבים סבורים שזרנוקה היתה היישוב היהודי ממנו יצא החכם ר' חייא בר זרנוקי, המוזכר בתלמוד הבבלי (מסכת סנהדרין, פרק ג'). במקום נמצאו חרסים מהתקופה הרומית-ביזנטית, העשויים לאמת את הסברה הנ"ל.
בתקופה הממלוכית היה זרנוקה כפר במחוז עזה וכך גם בתקופה העותומנית.

זרנוגה 1917

הכפר נכבש במלחמת העצמאות על ידי גדוד 55 גבעתי. על מקום הכפר הוקמה מעברה בשם זר-נוגה, שם שלא נקלט. עם פינוי המעברה נבנתה השכונה קריית משה.

מכל בתי הכפר נשאר עומד רק המסגד, בשם שיח' מחמד, שהוא בניין מהתקופה הממלוכית.

זרנוגה 1930
חסר רכיב