חסר רכיב

משפחת גולדין

שלמה הלוי גולדין נולד ב-1860, נפטר בט"ו חשון תרפ"ג, 1923
פייגה לאה גולדין (לבית ברלינר) נולדה ב-1861  נפטרה ב-1913

בנותיהם: רחל (נישאה לראובן מנוחין), יהודית (נישאה לפרופ' ישראל אהרוני, הזואולוג הראשון בא"י).

שלמה גולדין היה מקורב ליחיאל מיכל פינס, ומעורב בתהליך רכישת אדמות דוראן ע"י "מנוחה ונחלה", בעת שזאב לוין אפשטיין ויעקב ברוידא הגיעו לארץ כנציגי החברה לרכוש אדמה. כאשר השניים חזרו לאירופה הופקד שלמה גולדין, בהמלצת פינס, לטפל בענייני המושבה שתקום, עד שיגיעו החברים הראשונים.
כשהגיעו החברים הראשונים נבחר כחבר בוועד הראשון כנציג של "מנוחה ונחלה".
גולדין היה מייסד ועד הכורמים ומהחתומים על "ספר הברית".
חסר רכיב