חסר רכיב

מלון קליביצקי - "מלון רחובות"

מלון קליביצקי שכן בבית זאב גורדון ברחוב בנימין. הבית היה גדול ורחב, ובו שבעה חדרים. את המלון ניהלו יחד עם האב יעקב, הבנות פנינה ובעלה אייזיק-יצחק דודין והבת רחל גוליב, (האב יעקב נפטר ב- 1920).

במודעה שפורסמה ב- ג' אד"ש (אדר שני) התרס"ח (6.3.1908) בעיתון "חבצלת" (גיליון מס' 20) -הודיע מר יעקב בנציון קליביצקי לקהל הנכבד : "כי פתחתי בית מלון במושבה רחובות בבית גארדון. האורחים שיסורו אל בית מלוני בטוחים למצוא בו אוויר צח, חדרים מרווחים, מאכלים טובים ומשקאות מכל המינים. בעונת הענבים ימצאו ענבים מהמינים היותר מובחרים אשר נשתבחה בהן המושבה".

מלון קליביצקי


אורחי המלון, היו מבקרים מהארץ ומחו"ל שבאו לרחובות בעיקר בימי החגים, החגיגות ובציר הענבים. ביאליק בזמן בואו למושבה התארח במלון (כך על פי אסתר סמילנסקי- דונדיקוב), אורחים נוספים היו הסופרים שלום אש ואשתו, וכן "יהואש" (שלמה בלומגרטן), שגר במלון למעלה מעשרה שבועות בשל מצוקה בדיור ברחובות. האחרון כתב בספרו 'מנו-יורק לרחובות ובחזרה' : "המון תהילות ותשבחות על המאכלים הטובים והטיפול היפה". גם עסקנים ציונים התארחו במלון זה - מנחם ורחל אוסישקין, ד"ר ארתור רופין ונחום סוקולוב, שכתב ב"ספר המלון": " הייתה לי שעה של קורת רוח בבית המלון הזה"...ה' ניסן תרע"ד..

גם התורכים ביקרו במלון, אך לא תמיד כאורחים. החוק התורכי חייב את האזרחים התורכיים להתגייס לצבא. בזמן מלחמת העולם הראשונה החליטו התורכים לאכוף את חוק הגיוס. היו ששלמו בקשיש, היו שהתגייסו והיו כאילו שברחו והסתתרו. קצינים תורכים השתכנו במלון וחיכו עד שהמסתתרים יחזרו לבתיהם, וכשחזרו נתפסו (בינהם מאיר ענטין, טוביה פדובה ויהודה גורדיסקי שלימים כיהן כראש המועצה במושבה). בתקופה זו כנראה לא רבו האורחים, ועל כך העידו חברי ועד המושבה זכרון יעקב בספר האורחים של המלון: "המלון הנהדר של ה' קלביצקי הוא כזר תפארת להמושבה היפה רחובות. חבל כי בשעת חירום כזו אינם יכולים התיירים העבריים להשתמש במלון היפה הזה להנאתם". (כתב חבר הוועד י' לרנר).

אין תאריך מדויק המעיד על סגירת המלון, אך על פי תגובות המבקרים אנו יודעים שעדיין פעל בשנים 1922-1921.

מקורות:
מניו-יורק ועד רחובות וחזרה, יהואש, הוצאת ספרים נ. טברסקי, תל אביב
ראיון עם נילי זיו, נינת יעקב קליביצקי (מתוך ידע אישי ו"ספר המלון")
ויקרא שמה רחובות, ד"ר דני בר מעוז, הוצאת עיריית רחובות
עיתון "חבצלת" (גיליון מס' 20), מודעה שפורסמה ב- ג' אד"ש (אדר שני) התרס"ח (6.3.1908)
ארכיון רחובות, רשימת "בעלי בתים ודייריהם" מיכל 12 תיק 13 

חקרה וכתבה - לאה מאירי
חסר רכיב