חסר רכיב

שיטת המשוכות

שיטת המשוכות היא עץ ממוצא אמריקאי. העץ שימש לגידור פרדסי המושבה. ענפיו הקוצניים והצפופים מנעו אפשרות חדירה דרכם. מהפרחים הצהובים של שיטת המשוכות יצרו מי בושם.

כיום אין רואים עוד את המשוכות, אלא רק עצים בודדים שניצלו מכריתה לאחר עקירת הפרדסים ועם הכנסת גידור מודרני לשטחים חקלאיים.
עצי שיטת משוכות בודדים נמצאים עדיין במזרח רחובות וצפונה.

שיטת המשוכות
שיטת המשוכות
צילום: מיכה נצר
חסר רכיב