חסר רכיב

רבקה פסיק (שורה ג' 3)

רבקה פסיק (שורה ג' 3)
1911 - תרע"א
תשמ"ז - 1987


רבקה פסיק
חסר רכיב