חסר רכיב

המנון (שיר)

מלים ולחן עמנואל זמיר

-א-
מחולות דוראן עד הנה
פרדסים בתים וגן
עוד כהנה וכהנה
ברחובות פה ירונן

-ב-
שיר לסב חובק עם נכד
גם טוריה גם קולמוס
שיר בנים ידעו ללכת
בנתיבה ולעמוס

-ג-
זה השיר הוא שיר תנובות
נצהלנו ברחובות
שפע פרי ורוב תיבות
יהדרו שיר לרחובות
חסר רכיב