חסר רכיב

רחובות ביהודה (שיר)

מלים ולחן לא ידוע

רחובות את ביהודה
מה אֹהַב אותך,
כל לבי, כל נפשי
נתונים הם לך,
כל הלילה אישן דום
ועל רחובות אחלֹם,
רחובות שביהודה
חסר רכיב