חסר רכיב

שיבת ציון (שיר)

מילים ולחן אליקום צונזר

מה זאת עֵינַי תראֵינה
כיונים תעופֶנה?
יוסף ובנימין
על דלתותי שוקדים.
ראיתי את לא פִּלַלתי,
בָּנַי אשר גִדלתי,
מַחֲמַדַי, יקירַי
את אִמם פוקדים.

חלפו שנות אלפים,
נואשתי כבר מהחיים,
ואני שְכולה, גלמודה,
בָּנַי יצְָאוני.
ספרו לי התלאה
בגולה אתכם מָצָאָה,
וּשְלום אחֵיכם, בית יהודה
הלֹא תודיעוני.

אל תרגְנו ואל תְראו,
כי דרכי אל נפלָאו,
בטרם יאיר שחר
תגדל חֶשכַּת לֵיל.
במצרים כזאת קָרה,
אל משה זעקו מָרה,
לחצם טרם כלה,
עוד הגביר חָיִל.

צָר יְעַוֵת צדקתם
ובזאת יחיש גאולתם,
גֵזֶל משפט יאלצֵמוֹ
עלות מעמק בכא.
לולא יד מַדְהֵבָה
שכבו למַעֲצֵבָה
ואבן פנה למוּסָדוֹת
עוד לא הונָחָה
אויבי לי ילעגו,
כי שָבֵי גולה שָגו:
"הַמֵאֵלֶה מְתֵי מספר
עֶדנה תהיה לי?
ההם יבנו נהֱרָסות?
ישַכללו השָתוּת?
ירימו קרן יִשעי,
הודי וחֵילי?"

הביטו נהרות אֵיתן
כמעין קטן בצאתן,
כחוט השני מפַכִּים מים
עֲדֵי גָאֹה גָאוּ.
ופלגים מכל רוח
אל פיהו יַגיח
ואלפֵי תרנֵי צי אדיריו
רוֹם יתנשאו.

שוֹבְנָה שנות קדומים,
שתי לימי עלומים,
הלאה בגדי אבלי,
הבו מַכְלֻלִי!
נִמלָא כל ארמוני,
הֵאָח! מה רב ששוני!
בָּנַי בגיל ותרועה
שבו לגבולִי.

שוֹבְנָה שנות קדומים,
שתי לימי עלומים,
הלאה בגדי אבלי,
הבו מַכְלֻלִי!
נִמלָא כל ארמוני,
הֵאָח! מה רב ששוני!
בָּנַי בגיל ותרועה
שבו לגבולִי.

פרי בטנה אם חובקת,
בדמעות גיל נושקת,
פה תַחֲלֹצנָה עצמותיכם
אורחֵי קְרוּאֵי שם.
בְּצִלִי שאננים
תִרְווּ מעדנים,
לשֻלחן זָרים אל תצפו
בִּלתי ארוחת אֵם.

הן אלה שָבֵי גולה,
ְיֹבַרך זִכרם סֶלה,
פאר בית תַּחְכְמוּנָם
עתה יעזֹבו.
משכילים בכל תושיה,
רבי העֲלִילְיָה,
על מזבַּח אהבת עמם
את נפשם יקריבו.

לשֵאת בעול מַשָאָה,
לסבֹל עול ותלאה,
למען סַקֵל כל אבני נגף
וצוּרֵי מכשֵלה.
לבנות עֹז חומָתָה,
כעזרא ותִרְשָתָא,
ושמם יִנוֹן כשֵם עזרא
עד דור אחרון סֶלָה
חסר רכיב