חסר רכיב

ברכת העם (שיר)

מלים ח"נ ביאליק, לחן עממי רוסי

תחזקנה ידי כל אחינו המחוננים
עפרות ארצנו באשר הם שם;
אל יפֹּל רוחכם - עליזים מתרוננים
בואו שכם אחד לעזרת העם!

הן סופרים אנחנו את נאדכם וחובבים
נטפי הדמעות וזיעת האף,
היורדים כטל לישראל ומשובבים
נפשו הנִלאה, השוּמה בכף.

ולעולמי עד תקַדש כל דמעה שצללה
בים דמעתנו, נדבה לעם,
כל טיפה של זיעת אַפַּיִם, שסללה
דרך אדונָי - בחַיִל ודם.

אם לא את הטפחות, רק מסד יסדתם,
רב לכם, אחי, עמלכם לא לשוא!
הבאים - ובניתם וטחתם, ושדתם,
עתה רב לנו אם נטוי הקו.

גוי קַו קַו אנחנו! מקו לקו קוממו.
שִממות עולם ובנו בנין עד!
יש יום וּמִיָם ועד יָם יֵצאו ישתוממו
לראות מה פעל קְטֹן גויים עם נד.

ולמה המפגרים, פעמיכם כה בוששו?
העבד ישראל, האם בני מרוז?
הוי, כוחות נפרדים, התלקטו, התקוששו!
עִבדו שכם אחד בחַיִל ועוז
חסר רכיב