חסר רכיב

צפורה ספקטור (שורה ד'- 4) ✎

צפורה ספקטור (שורה ד'- 4) ✎
- ו' אלול תשל"ז
- 20.08.1977

צפורה ספקטור
חסר רכיב