חסר רכיב

ספקטור צפורה(שורה ד'- 4) ✎

ספקטור צפורה(שורה ד'- 4) ✎
- ו' אלול תשל"ז
- 20.08.1977
חסר רכיב