חסר רכיב

אטיה בלייכר (שורה ד'- 9) ✎

אטיה בלייכר (שורה ד'- 9) ✎
- ט"ז אדר תשכ"ח
- 16.03.1968

אטיה בלייכר
חסר רכיב