חסר רכיב
שער יזכור

בית העלמין תר"ן המייסדים - פרויקט מיפוי ותיעוד
בבית הקברות הישן ברחובות קבורים ראשוני המושבה, מייסדיה ובני משפחותיהם. כל מצבה חושפת נדבך בדברי ימי המושבה.

בית העלמין הישן ברחובות הוקם בשנת תרנ"א (1891), לא מתוך תכנון מוקדם והקצאת שטח מתאים, אלא מכורח הנסיבות. האיכר הצעיר (רק כבן עשרים) יעקב קרלינסקי, נפל מסוסו ומת. בתחילה חשבו לקבור אותו בנחלתו, אך ד"ר מזי"א התנגד לכך, וטען שהמקום קרוב מידי למושבה. לוין אפשטיין, ממייסדי אגודת "מנוחה ונחלה" ומי שעמד בראש הוועד, תרם חלקה בקצה המרוחק, על גבעת חול, שהפכה לימים לבית קברות תר"ן-המייסדים.

פרויקט תיעוד בית העלמין התחיל ביוזמת של עמותת ש.מ.ר (עמותה לשימור מורשת רחובות) לתיעוד לבית העלמין עצמו. ארכיון רחובות חבר ליוזמה זו, ובמקביל יצאנו לפרויקט של תיעוד כל קבר וניסיון להתחקות אחר סיפורו של האדם הקבור בו בפני עצמו.

בראש הפרויקט עומדות ענת סקילי, חברה בש.מ.ר, והדס אביבי – מנהלת ארכיון רחובות. בשלב ראשון צולמו כל המצבות בבית הקברות, ועודכנה רשימת האנשים הקבורים. בהמשך,על בסיס תצ"א של המקום (באדיבות מחלקת ההנדסה של עיריית רחובות) ושרטוט מוקדם של חברת קדישא, הוכנה מפת שרטוט עדכנית של כל הקברים שנמצאים בבית העלמין (נכון לסוף 2018).

כל קבר במפה הוא קישור לדף מידע על האדם שקבור בו. המידע נאסף מבני משפחה ומקורבים אחרים. לכל דף מידע צורפו תצלומים של הקבר (שצולמו ע"י ענת סקילי במהלך שנת 2018) ותצלומים נוספים אם נמצאו וכן מידע על חייו ופועלו. ליד כל קבר שאין עליו מידע מסומן עיפרון

נשמח לקבל מידע נוסף על כל אחד מהאנשים הקבורים בבית העלמין:
מאיפה הגיעו ? במה עסקו ? מי היו בני משפחתם ? וכל מידע נוסף רלוונטי.
למטרה זו הוכן דף תיעוד, אותו ניתן לקבל במיילים הבאים: archi-rehovot@012.net.il ; anat.skili@gmail.com (ולמי שנוח יותר אפשר לקבל גם טפסים מודפסים בארכיון רחובות). חסר רכיב