חסר רכיב

תצלומים - ארכיון רחובות

בארכיון רחובות שמורים אלפי תצלומים, כמעט מראשיתה של המושבה ועד לימינו.

תצלומים רבים צולמו ע"י אנשים פרטים ובני המשפחות לאורך השנים, ומשלב מסוים (שנות השבעים) לקחה חלק באחריות על התצלום גם עיריית רחובות.

בארכיון שמורים התצלומים ורשומים לפי התקנים הארכיוניים המקצועים, כאן באתר אנו מציגים רק דוגמאות מהעושר האצור אצלנו.
חסר רכיב