חסר רכיב

סרטים

בארכיון רחובות נרשמים ונשמרים כל הסרטים שמופקים באופן קבוע ע"י 2 גופים מרכזיים בעיר:
המרכז לתקשורת רחובות
על"ה - טלוויזיה קהילתית רחובות


בנוסף לכך כמובן נרשמים גם סרטים היסטוריים נוספים.

באתר זה מוצגים סרטים נבחרים הקשורים להיסטוריה המקומית, מידע על מקומות, אנשים, התרחשויות מהעבר ועוד.
בביקור בארכיון אפשר לחפש בקטלוג את מכלול הסרטים שהופקו.


המרכז לתקשורת רחובות:


צפייה נעימה !
חסר רכיב