חסר רכיב

תחבורה


מקורות לחלק זה:
ארכיון רחובות
ארכיון אגד - ירושלים
מוזיאון הרכבת - חיפה
היו זמנים - אגד
מסיפורי וותיקים-אגד
חוברת "חופשי חודשי" - בטאון משפחת אגד, גיליון 39, אדר תשנט (1999)

חלק זה נחקר ונכתב ע"י גב' לאה מאירי ומר עזי חייט ז"ל
חסר רכיב