חסר רכיב

שכונות ברחובות

ברחובות למעלה מארבעים שכונות, חלקן ותיקות וחלקן הוקמו בעשורים האחרונים.
מאז היות רחובות לעיר (1950) ניתנו שמות השכונות ע"י מועצת העירייה. לפני כן ניתנו השמות ע"י הגופים שהקימו אותן - כמו הסוכנות היהודית, חברת שיכון של ההסתדרות הכללית או על פי החלטת תושבי השכונות.

פרק זה מתייחס לשכונות הוותיקות בעיר, אלה שהוקמו עד שנת 1952.

בשנות השלושים והארבעים של המאה העשרים החלו בהקמת שכונות פועלים. שכונות אלו הוקמו רחוק ממרכז המושבה, לרוב מחוץ לגבולותיה המוניציפליים. לאחר הקמת המדינה וכאשר רחובות הפכה לעיר הורחבו גבולותיה והשכונות נכללו בעיר. בעשור למדינה חשוב היה לעירייה לזרז את תהליך הקמת השכונות העממיות ושיכונים במקומם של הצריפונים שמבעברות (זרנוגה ב' ובקרבתה מעברת רחובות), שבהן שכנו
כ - 5,000 איש.

רחובות, שכונות סביב לה - מאמר של ד"ר יואל פיקסלר


שכונות ברחובות
חסר רכיב