חסר רכיב

משפחות ברחובות

סיפורן של המשפחות שהקימו את המושבה, הוא אחד מאבני היסוד להבנת בנייתה וצמיחתה של רחובות, על אופייה הייחודי.
ארכיון רחובות רואה חשיבות רבה בחקר נושא זה, ששופך אור על האנשים שהגיעו למקום ובנו אותו:
מאיפה באו, איך גדלו, מה למדו, מי היתה המשפחה שלהם שנשארה במקום הולדתם, וגם - מה היו החלומות שלהם..

רשימת המשפחות המוצגת כאן נבנתה מתוך התבססות על ספרי התושבים השונים שנמצאים בארכיון וכן חומרים נוספים, והיא נאספה בעזרת מתנדבי הארכיון לאורך השנים.

הרשימה מחולקת לפי השנים בהן הגיעו המשפחות לרחובות.

(המשפחות המופיעות כאן הן אלה שלגביהן הצלחנו לאסוף מידע, הרשימה המלאה של המשפחות שמורה בארכיון)

משפחות שהגיעו לרחובות 1899-1890
חרל"פ אפרים ויהודית (אשתו השלישית) (חרל"פ אפרים יענטה)


משפחות שהגיעו לרחובות 1909-1900


משפחות שהגיעו לרחובות 1919-1910


משפחות שהגיעו לרחובות 1929-1920


חסר רכיב