חסר רכיב

סרגל תאריכים בתולדות רחובות

ז' אדר תר"ן (1890) – חתימת החוזה על רכישת אדמת דוראן. יסוד אגודת "מנוחה ונחלה" בורשה.

פורים תר"ן (6.3.1890) – טקס הכרזת ייסוד רחובות ליד הבאר העתיקה

ט"ו באב תר"ן (1.8.1890) - הנחת אבן הפינה לבית הראשון ברחובות (בית יוספזון)

י"ט בכסלו תרנ"א (1.12.1890) – האסיפה הכללית הראשונה ובחירת הוועד הראשון

תרנ"ג (22.3.1893) – התקפת בני שבט סטריה

כ"ג ניסן תרנ"ג (1893) – יסוד בית הספר הראשון

תרנ"ה (1894) - הבציר הראשון ברחובות

תרנ"ו (1896) – בניית בתי הפועלים ברח' עזרא

תרנ"ט (29.10.1898) - ביקור הרצל

ראש חודש אייר תרס"ב (1893) - ייסוד גן הילדים הראשון

תרס"ג (1904) - חנוכת בית הכנסת הגדול ("אוהל שרה")

תרס"ד (1904) – נטיעת הפרדס הראשון. ראשוני העלייה השנייה מגיעים לרחובות

ד' אייר תרס"ה (9.5.1905) - פתיחת תלמוד תורה

טבת, תרס"ז (1907) – השיירה הראשונה של עולי תימן מגיעה

1907 - הקמת היקב ברחובות (הגת)

תרס"ח – תרע"ד (1909-14) – "חגיגות פסח"

ו' תשרי תר"ע (21.9.1909) – יסוד שכונת התימנים – "שעריים"

ז' אדר תרע"ב (1912) – הנחת אבן הפינה ל"בית העם"

תרע"ג (23.7.1913) – פרשת זרנוגה

1915 - מכת הארבה

כ"ט חשון תרע"ח (נובמבר 1917) – הפרשים אוסטרלים נכנסים לרחובות

תרע"ט (1919) – חפירת באר חדשה, חבורות פועלים של העלייה השלישית מתחילות להגיע לרחובות

תר"פ (1920) – הקמת תחנת הרכבת

תרפ"א (6.5.1921) – התקפת ערבים חוגגי נבי צאלח

י"א אייר תרפ"ג (1923) – בחירת המועצה המקומית הראשונה

תרצ"ב (1932) – התחנה לחקר החקלאות עוברת לרחובות

תרצ"ד (3.4.1934) - חנוכת "מכון זיו"

תש"ח – מלחמת העצמאות – רחובות העורק המרכזי לשיירות לנגב ולירושלים.מטה חטיבת "גבעתי" שוכן ברחובות

2.11.1949 – חנוכת "מכון ויצמן"

תש"י (1950) – רחובות הופכת לעיר

תשי"ד (1954) – סיפוח זרנוגה (קריית משה) וקוביבה (כפר גבירול) לרחובות

הרשימה הוכנה ע"י ישראלה קומפטון ז"ל ונערכה ע"י ד"ר עמיעד ברזנר ז"ל
חסר רכיב