חסר רכיב

פרדס הרבייטר

הרבייטר היה קבלן בנייה בארה"ב. בשנת 1929 הגיע לרחובות, רכש נחלה (נחלה שבמקור היתה שייכת לזאב גלוסקין, ועברה מספר ידיים), ונטע עליה פרדס. בפינת הפרדס הסמוכה למשובה בנה בית אריזה, בית באר ובית דו קומתי למגורי משפחות. סמוך למבני הפרדס היו גם רפתות ולולים. בחצר ניטעו עצי נוי. אלה גדלו, והמקום הפך לפינת חמד.

הרבייטר היה איש דתי מאוד. רוב פועליו היו יהודים, ולפני שסיימו הפועלים את עבודתם התפללו עמו "תפילת מנחה".
שניים מבניו נשלחו ללמוד בישיבה בחברון. שניהם נפצעו בעת הטבח בחברון במאורעות תרפ"ט, ובדרך נס ניצלו ממוות.

כעבור שנים עזבו בני המשפחה את הבית.

בשנת 1949 הושכרו הבנים ל"מוסד טמפלהוף", מוסד דתי פרטי שנועד בעיקר לילדים חסרי בית, ונמצא בפיקוח עליית הנוער ומשרד הסעד.
המוסד שכן במקום עד שנת 1972 ואז נסגר.

מקור: ישראלה קומפטון
חסר רכיב