חסר רכיב

בית ספר לבנות "בית יעקב"

בשנת 1941 נעשה הניסיון הראשון להקים בית ספר דתי לבנות, ע"י ר' מ.מ. מלוק שלא רצה לשלוח את בתו לבית ספר חילוני. הוא אסף 7 בנות, שכר חדר צר בשכונת שעריים, שכר מורה שהגיעה מקיבוץ "חפץ חיים", והניח בכך את היסוד לבית ספר "בית יעקב". אחרי חצי שנה נסגר בית הספר עקב קשיים רבים.

בשנת 1944 החליטה קבוצת עסקנים, בראשות אברהם בלומנפלד, לנסות שוב לפתוח את בית ספר "בית יעקב" ברחובות. הפעם אספו כ-35 ילדות ופתחו 4 כיתות, בבית פרטי ששכרו. כמורה הביאו את יפה סלונים. התנאים היו קשים, הכסף התמעט, והבנות התחילו לנדוד בין הבתים. גם המורות התחלפו. האחרונה בהן היתה רחל כהן, שהשקיעה רבות בילדות. לבסוף, לאחר מאמצים רבים הוקם בניין קבוע על מגרש הת"ת ובו 3 חדרים. משלב זה ואילך הלך בית הספר והתפתח.

בשנת 1946 נפתח גם גן ילדים ובהמשך הוקמו גם מסעדה ומועדון עבור ילדות חסרות טיפול בבית.
חסר רכיב