חסר רכיב

כתוב בספר וחתום, כותרים וחותמות במסמכי ועד המושבה רחובות, נאסף ע"י ד"ר מיכה נצר

כתוב בספר וחתום

כותרים וחותמות במסמכי ועד המושבה רחובות

תוכן העניינים:
הקדמה
מוועד המושב למועצה מקומית
מוסדות ואישים במושבה
מושבות יהודה
חקלאות
מוסדות יישוביים
רבנות
פועלים ברחובות
מוסדות השלטון
בנקים
מוסדות צדקה
מסחר ושירותים
שונים בארץ ישראל
פניות מעבר לים
חסר רכיב