חסר רכיב

מאה בתים ברחובות, ברוך רביד

מאה בתים ברחובות
אדריכלות בימי המושבה 1950-1890

תוכן העניינים:
הקדמה
מבוא:האדריכלות ברחובות 1950-1890
100 בתי המושבה
קורות חיים של האדריכלים
מפתח מונחים באדריכלות
ארכיונים ואוספים
מקורות לתמונות
ביביליוגרפיה
מפתח הבתים לפי שנים
מפת הבתים
מפתח הבתים לפי כתובת
מפתח הבתים לפי שם האדריכל
מפת השכונות בתקופת המושבה
חסר רכיב