חסר רכיב

האסיפה הכללית הראשונה ובחירת ועד המושבה

האסיפה הכללית הראשונה של תושבי המושבה החלה, על פי עדותו של לוין אפשטיין, ברחובה הראשי של המושבה, כשהמתיישבים הגיעו לקבל את פניו, עם הגיעו למושבה מוורשה. בגלל התארכותה של האסיפה עברו המתכנסים להמשך הדיונים אל הבית הראשון שהיה בנוי במושבה, ביתו של יהודה לייב יוסיסוב (יוספזון) . ששה עשר ממייסדי המושבה התכנסו אל ביתו של יוסיסוב בי"ט בכסלו תרנ"א (01.12.1890). האסיפה נמשכה עד אחרי חצות, וכל הנאספים נשארו ללון במקום – הנשים לרוחבן של המיטות והגברים בדיר היחיד במושבה.

משתתפי האסיפה דנו באופן בחירת ועד למושבה, משך כהונתו ומספר החברים שיכהנו בו. הוחלט כי הוועד יבחר לשנה אחת ויכלול חמישה אנשים. לוועד יוכלו להיבחר רק תושבים, הגרים במושבה. האסיפה החליטה כי הבחירות יהיו לפי מפתח של נציג אחד לכל אלפיים דונם. היות ולחברת "מנוחה ונחלה" היו כ- 6,000 דונם, נבחרו שלושה נציגים מטעמה: לוין אפשטיין, אהרון אייזנברג ושלמה גולדין. שני החברים הנוספים נבחרו מן "היחידים" - יהושע דונדיקוב ויעקב קרלינסקי. צבי קליינר ושמואל גורודיסקי נבחרו כסגנים, ומשה בורשטיין ויהודה יוסיסוב כחברי ועדת הביקורת.

חברי הוועד הנבחרים הוסמכו - "לחוק חוקים טובים וישרים להמושבה, הן בהנוגע לענייני דת ואמונה, והן בהנוגע לענייני ממונות, הן בהנוגע לחברינו, בינם לבין עצמם, והן בהנוגע בין מושבתנו ומושבות אחרות". תקנות הוועד ייבחנו באסיפה הכללית, ועד לקיום האסיפה - "אין להרהר אחריהם ומה שידרשו מאיתנו כסף להוצאות צרכי ציבור כפי שיעלה עפ"י חשבונם הננו מחויבים לתת להם בלי הרהור ופקפוק".

האסיפה הסתיימה בהצהרה חגיגית ובחתימה של כל המתיישבים. שני פועלי בניין שעבדו ברחובות, חתמו על הפרוטוקול כעדים.

מקורות:
זכרונותי, לוין אפשטיין
פרוטוקול האסיפה הראשונה
חסר רכיב