חסר רכיב

עליית סיטקוב - העלייה לארץ

בתאריך 19.5.1935 עלתה הקבוצה הראשונה אשר מנתה 24 משפחות והגיעה לחוף יפו. קבוצה זו חולקה בין היישובים: כפר סבא (משפחה אחת), מגדיאל (משפחה אחת), חדרה (4 משפחות), בנימינה (3 משפחות), ראשון לציון (משפחה אחת), נתניה (8 משפחות), אבן יהודה (5 משפחות) ופתח-תקוה (משפחה אחת)- סה"כ 81 נפשות.

בחודש מאי 1935 הוסעה קבוצת העולים השנייה מכפריהם באזור מרמורוש אל נמל קונסטנצה, על המטלטלים והרהיטים שלהם, ומשם הפליגו במוצאי שבת בתאריך 25.5.1935 באנייה "דציה" לנמל חיפה. קבוצה זו מנתה 53 משפחות (סה"כ 174 נפשות)[1]. האנייה הגיעה לנמל חיפה ביום חמישי 30.5.1935 והמשפחות הועברו לבית עולים בעיר, שם שהו עד יום ראשון 2.6.1935. ביום ראשון הוסעו משפחות העולים לרחובות ושם התקבלו ע"י החקלאים שציפו לבואם.

בתאריך 3.6.1935 הפליגה האנייה "הרדיאל" מקונסטנצה לחיפה כאשר על סיפונה 32 משפחות עולים (סה"כ 142 נפשות), כולם חקלאים מבסרביה.[2]

ביום חמישי 6.6.1935 , ערב חג השבועות, הגיעה קבוצה נוספת של 25 משפחות עולים ממרמורוש לעיר הנמל קונסטנצה שם הם בילו את חג השבועות והשבת הצמודה אליו. משפחות העולים עלו על האנייה "דציה" במוצאי שבת 8.6.1935 והפליגו לארץ[3]. ביום ששי 14.6.1935 עגנה האנייה בנמל חיפה. את השבת בילו העולים בחיפה בבית הסוכנות היהודית, וביום ראשון 16.6.1935 קיבלו אותם איכרי רחובות ונשותיהם ב"בית המכבי" ליד שולחנות ערוכים.[4]

פרקים נוספים:
רקע
היוזמה
קשיים פוליטיים
בחירת המועמדים
הקליטה ברחובות
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1] במכתב מ"ברית הנוער המזרחי בטרנסילבניה" סניף סיגט אל "הברית העולמית של תנועת תורה ועבודה" בתל-אביב מציינים החברים מסיגט כי "כל האיכרים ממחוז מרמורוש העולים עכשיו לארץ (באנייה "דציה") היו מאורגנים בתנועתנו בארגון מיוחד בשם "הסתדרות האיכרים הדתיים" שהוא חלק בלתי מופרד מהסתדרותנו בטרנסילבניה. מטעם הנ"ל עליכם להתעניין התעניינות יתרה וכו' ".
[2] ככל הנראה רק חלק מקבוצה זו הגיע לרחובות.
[3] משך ההפלגה לכל כיוון היה כ -5 ימים, סה"כ כשבועיים לכל סבב, כך שאותה האנייה – "דציה" עשתה את הסבבים הללו.
[4] "זאת לזיכרון", אריה אווזי-גאנז, תשנ"ח.

כתב וחקר - ד"ר יואל פיקסלר
חסר רכיב