חסר רכיב

מספר כלי הרכב והתעבורה ברחובות בשנת 1940

אוטומובילים להובלת משאות              49
אוטומובילים לנוסעים- אוטובוסים        17 
טקסי (מוניות)                                  29
טקסי (מוניות) של "דרום-יהודה"         4
מוטוציקלים (אופנועים)                      6
אופניים                                           650
עגלות זוגיות (שני סוסים)                   12       
עגלות יחידות (סוס אחד)                    43
חסר רכיב