חסר רכיב

וייסן קסאלאך –מלבין הסירים

למושבה רחובות היה מגיע מלבין סירים (וייסן קסאלאך) לפני החגים, בעיקר לפני פסח. ותיקי רחובות מעריכים שהגיע מלוד או מרמלה או אולי אפילו מירושלים.
קריאותיו "וייסן קסאלאך" הוציאו את הנשים עם הסירים לרחוב. לא ברור איך ניקה את הסירים - יש האומרים שהיה מנקה היטב את הסירים מהפיח שדבק בהם בזמן הבישול שנעשה על פרימוס או פתליה, ובהזדמנות זו תיקן חורים בעזרת בדיל. אחרים בטוחים בעדותם שהוא היה מלבין בבדיל את תוך קדרות הנחושת שהובאו מרוסיה על מנת שתהיינה ראויות לבישול.

כתבה וחקרה - לאה מאירי

לקריאה על בעלי מלאכה נוספים - כאן
חסר רכיב