חסר רכיב

הר החול

בכניסה הצפונית לרחובות, בשטח הנמצא מדרום לתחנת הרכבת עד דרך יבנה, היתה בעבר גבעת חול גבוהה קשה למעבר. הגבעה קיבלה את השם "הר החול".

על הר החול התקבל בנימין זאב הרצל על ידי צעירי המושבה בבואו לביקור בשנת 1898.

בשנת 1932 הוקמה על הר החול התחנה לחקר החקלאות, שלאחר מכן הוקמה בה הפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית.
חסר רכיב