חסר רכיב

שלולית רחובות - הבאסה

"הבָּאסָה", "ג'וֹרַת רמלה", היא הביצה הנמצאת במזרח רחובות ליד הכביש לרמלה.

הבאסה - מפה

הביצה היא שקע רדוד בין גבעות החמרה, המתמלאת מים בחורפים גשומים.
הביצה משמשת בית גידול לבעלי חיים אופיָניים לשלוליות החוף בארץ ישראל ומקום אכילה לעופות מים.
כיום הצטמצם מאוד שטח הבאסה בגלל עיבוד קרקע אינטנסיבי, ובשנים שחונות היא אינה נוצרת.

הבאסה
חסר רכיב