חסר רכיב

הגת הביזנטית

רוב המתקן נחשף בשנת 1976. חלקו הדרום-מזרחי נהרס וחלקו הדרום-מערבי לא נחפר.

המתקן היה כנראה גת ציבורית לדריכת ענבים, מתקופת המשנה והתלמוד, ופעל בתקופת היישוב "דורון".
גת סימטרית, גדולה ומורכבת, הבנויה מעשר בריכות בשלושה מפלסים.
חסר רכיב