חסר רכיב

בנותיה של רחובות

רחובות שימשה בסיס הכשרה והתארגנות לקבוצות, שהקימו יישובים רבים, ביניהם הקיבוצים והיישובים הסמוכים לרחובות:

יישובים אלה, שכונו "בנותיה של רחובות" - "כבר הגיעו לפרקן ונעשו בעצמן אמהות".
חסר רכיב