חסר רכיב

הפועלים והגנת המושבה

פועלי רחובות, ואנשי "הסתדרות העשרות" בראשם היו חוט שדרה בהגנת המושבה. כאן בולט כבר היסוד האידיאי שבהגנה, המתבטא בשם ההסתדרות וסמליה, בצורות ארגונה והיערכותה ואף בחיי היום יום.

בהדרכת ה"עשרות" היו פועלי רחובות ערוכים להגנת המושבה. ערב ערב לאחר העבודה, היו מתאמנים לפי נוסח הימים ההם, הכלי העיקרי להתגוננות היתה האלה או הנבוט הבדווי. לאחר מכן הובאו גם כמה רובים פרימיטיביים. הבחורים היו משתתפים באימונים אלה, שהיו משולבים בתמרונים, באזעקות, לרוב מדומות, בחצות הלילה, לבחינת כושר ההיערכות של הכלל הפועלי בשעת התקפה.

מציאותם של מאות פועלים עבריים במושבה נסך בה הרגשת ביטחון, והיו מהלכים ללא מורא ביום ובלילה, בסביבה שוממת, שהיתה מאוכלסת מאהלים של שבטי בדווים. הפועלים היו ממלאים את תפקיד השמירה בהתנדבות ושכר השמירה קודש ל"קופת חולים" (חברת ביקור חולים) שדואג אחר לא היה לה.

לקריאת פרקים נוספים על הפועלים - כאן

חקר, כתב וערך - צבי תדמור
חסר רכיב