חסר רכיב

שיר הפעמון

זה היה כבר מזמן,
לחולות של דוראן
היהודי הראשון הגיע
ופרצה מריבה בין שבטי הסביבה
מזרנוגה ו..סתרייה

ואז ממרומי הגבעה
צלצל פעמון המושבה *2
מיהרו הגברים ויצאו לכרמים
עם רובה, מקל וטורייה
ורכב השומר על סוסו לשדות
ואת הפורעים הבריח

כי תמיד כשמצלצל הפעמון
בני רחובות בקו הראשון *2
הקרבות נסתיימו
אך הבריטים סירבו
לקבל את פליטי החרב
והחל מאבק
בשלטון האנגלי
וגם עוצר הוטל עם ערב

ושוב ממרומי הגבעה,
לחש פעמון המושבה *2
ויצאו בחורים והדביקו כרוזים
ונקם באנגלים הבטיחו
ויצאו צעירים עם רימון ורובים
ואת האנגלים הבריחו
כי תמיד כשמצלצל הפעמון
בני רחובות בקו הראשון *2

וחלפו השנים
ולפתע פתאום
מלחמת העולם הופיעה
וצבא גרמני
התקדם בדרום
וממצרים הנה הגיע
ושוב ממרומי הגבעה
צלצל פעמון המושבה *2
חסר רכיב