חסר רכיב

שיר הדר

מילים ולחן עמנואל זמיר

שיר הדר לפרי הדר
על ענפים כפז נצבר
זה פרי הדר- בשל ינהר
מעסיסיו פרדס ישכר
הבו ! הרבו סלים
קוטפים קטפו
עטפו עוטפים
הבו דבשות גמלים
ובחוף תיבות לרוב נעמיס
שיר הדר...
חסר רכיב