חסר רכיב

ליום השמונים שנה להיווסדה של שכונת שעריים (שיר)

כתב: בני נועם
אפריל 1990

זה היה מזמן
בטרם ידעה גלות תימן
על הצהרת בלפור והספר הלבן
טרומפלדור, זבוטינסקי או וויצמן.
לא שמעו על חזון הרצל,
על ציריך ועל באזל.
בליבם חיכו למושיע הגואל,
להעלותם לארץ-ישראל.
לפני שמונים שנה
עלו ציונה ברינה,
הקימו כאן את השכונה
שעריים רבתי, שהפכה לפנינה.
הם היו ציונים בלי מרכאות
באו להגשים חלום אבות,
הגיעו ברגל ועל גבי בהמות
ועל כתפם נשאו את הצרורות.
לא ביקשו חסדים ושיכונים,
גרו בצריפים דלים ואוהלים.
חיו בצנעה והסתפקו בפרורים
וכל אמונתם הייתה באלוקים.
משפחת קפרא הנאצלה
ומשפחת מדהלה המהוללה.
הם היו מראשוני השכונה
עם עפג'ין ומזרחי וכל הכבודה.
משפחות רבות הגיעו לרחובות
את אוהליהם הקימו בחצרות.
בבתי איכרים וברפתות
ובכל מקום בו היו קרקעות.
עבדו בפרדסים ובחקלאות
פיתחו יחסי אהבה ורעות
ניחנו בכושר עבודה וסבלנות
אף תלבושתם עוטרה באומנות.
ידועי ספר וחכמת הנסתר
עסקו בתורה, בקבלה ובזוהר.
כל מכירם בכבודם נזהר
ותומכם, היה מאושר.
את בניהם לימדו תורה,
חכמה, בינה, דעת ועבודה,
מוסר, דרך ארץ וענווה.
ואנשי רחובות קיבלום באהבה.
גם בספורט לא טמנו רגליים
והקימו את מכבי שעריים.
קבוצה אשר עשתה לה כנפיים
והאדירה את שם שעריים.
רבים מבני השכונה
נפלו למען המדינה,
במחתרות ובצבא ההגנה
מני אז לפני שמונים שנה.
למעננו קידשו שם שמיים
תהי לנו דרכם לעיניים.
הפריחו שממה בעמל כפיים
בזכותם טוב לחיות בשעריים.
זה היום נגיל ונשמח
ובשם השם נבטח.
כל עץ ושיח בשכונה יפרח
ביום חגה השמונים תבורך
חסר רכיב