חסר רכיב

מקום שם ארזים (שיר)

מלים: יצחק פלד, לחן: עממי

מקום שם ארזים ועבים יִשָקוּ,
וגלי הירדן בשטף יִוָצקו,
מקום עצמות אבותי נקברו שמה
ודמי המכבים רִווּ האדמה,
על חוף ים התכלת, שם כל חמודותי,
שם ארצי, ארץ אבותי.

ועת אכזר בכוחו משם נתשני
ואל אדמת נכר בחֵמה הדיחני,
לִבָּתִי שמה בציון נשארה;
קדמה אביטה, ובת עיני נִגרה;
פני מזרחה עת אשא תפילותי -
לשוב אל ארצי, ארץ אבותי.

ואם יד אלוה בי פתאֹם תפגעה,
ועל אדמת זרים בלא עת אגוָעה;
אני, אחים, עת אלי קבר תורידוני,
פני מזרחה בשאול תשכיבוני,
ואל עבר ציון תשימו מראשותי,
מול ארצי, ארץ אבותי.

שם אשכב דומם, אסכית, אשמעה,
עד שיכופר כל עוון וחטאה,
עד מלאת סאת עוני, כוס-תלאות ישראל
ולנפוצות יהודה עד יבוא הגואל -
ובזרועו יקבץ כל אחי ואחיותי,
וִישִיבם אל ארצי, ארץ אבותי

למקום שם ארזים ועבים ישקו,
וגלי הירדן בשטף יוצקו,
למקום עצמות אבותי נקברו שמה,
ודמי המכבים רוו האדמה,
על חוף ים התכלת, שם כל חמודותי,
אל ארצי, ארץ אבותי
חסר רכיב