חסר רכיב

יה חי, לי, לי, הה עמלי (שיר)

מלים ברנש – נח שפירא,
לחן חיים מילמן

יה חי, לי, לי-הה-עמלי
יה חי, לי, לי-הה-עמלי

עורו אחי אל תנומו
לעבודתכם אנא קומו!.
יה חי, לי, לי . . .

העולם עומד על העבודה,
הריעו, שירו בקול תודה!
יה חי, לי, לי . . .

רק העבודה כל חיינו,
מכל צרה תצילנו!
יה חי, לי, לי . . .

היא הנֶּהָ אויר הנשמות,
אף גם תחלץ את העצמות!
יה חי, לי, לי . . .

לגוף תוסיף עֹצמָה וכֹחַ,
וכן לראש לשד מח!
יה חי, לי, לי . . .

בה נמצא עֹשר והצלחה,
גם תביא לנו ברכה!
יה חי, לי, לי . . .

מטל שמים ומכל מגד
לחם לאֱכֹל וללבֹש בגד!
יה חי, לי, לי . . .

יתרון עוד לעבודת האדמה,
כי לכל העם היא הנשמה!
יה חי, לי, לי . . .

כי היא היסוד לכל עמלו,
אשרי העם שֶכָּכָה לו!
יה חי, לי, לי . . .

ובכן אחַי נא לעבודה.
הריעו, שירו בקול תודה!
יה חי, לי, לי . . .
חסר רכיב