חסר רכיב

אברהם יצחק גולדברג

מחברי "מנוחה ונחלה".
היה נשוי לשפרה גולדברג. בנו משה התיישב ברחובות ב - 1920
נפטר ב - ז' אדר תרפ"ג (23.02.1923).
חסר רכיב