חסר רכיב

מתתיהו כהן

אחד מחמשת המייסדים הראשונים של "מנוחה ונחלה"
ניהל בית מסחר לנייר.
חסר רכיב