חסר רכיב

מרדכי פדובה

מחברי "מנוחה ונחלה" .
התיישב ברחובות ב-1908. היה נשוי ליוכבד פדובה.
נפטר ב- ה' שבט תרצ"ד
ממשיכיו - דובה, גולדה, יעקב, משה, ראובן, טוביה, שולמית, דבורה
חסר רכיב