חסר רכיב

בצלאל קורלינדסקי

מחברי "מנוחה ונחלה"- חתום ב"ספר הברית" כגזבר האגודה.
חסר רכיב