חסר רכיב

המבנה ההיררכי של הארכיון

המבנה ההיררכי של ארכיון רחובות נקבע בהתאם לגופים היוצרים של חומרי הארכיון, ומתוך התחשבות ברמות הההיררכיות שנוצרו במהלך השנים, בפעילות הארכיון.

החומרים מסודרים עקרוניות ב - 4 רמות היררכיות:
מדור (4 מדורים סה"כ - מינהלי, תיעודי, אוספים מיוחדים וארכיונים אישיים)
תת מדור
חטיבה
תת חטיבה
חסר רכיב