חסר רכיב

גן הילדים הראשון בשעריים

בשנת 1919 הוקם בשעריים גן הילדים הראשון, לאחר שאנשי ועד הפועלים ערכו נשף שהכנסותיו בסך 500 פרנק, הוקדשו לפתיחת גן לילדי התימנים. הנשף נערך בשנת 1918, ורק כעבור שנה נמצא מבנה מתאים לגן.

העיתון "הפועל הצעיר" תיאר את חנוכת הגן: "איזה צעד לחינוך ילדי התימנים נעשה ע"י הפועלים האשכנזים. בפסח של השנה שעברה נערך ע"י ועד הפועלים ברחובות נשף שהכנסתו בסך 500 פרנק, הוקדשה לפתיחת גן ילדים לתימנים. שנה שלמה היה מונח כסף זה כאבן שאין לה הופכין, מפני שאי אפשר היה למצוא בית בשכונה. סוף סוף נמצא תימני אחד שיושב בגדרה ויש לו בית בשכונה ברחובות והשכיר אותו בשביל הגן. מובן שרצוי שעל יד הגן יהיה בית מרפא ובית מרקחת קטנים לרפא את עיני הילדים שעל פי רוב חולות בטרכומה".
חסר רכיב