חסר רכיב

בית חינוך

בסוף שנת 1933, ביוזמת נציגי הפועלים, הוקם בית ספר עממי נפרד לילדי הפועלים. בית הספר הוקם בתחילה בקבוצת שילר, משתי סיבות:
1. אסור היה לקיים שני בתי ספר עממיים במושבה
2. הסביבה בקיבוץ התאימה יותר לחינוך לחקלאות ולעבודה

יוזם ההקמה של "בית חינוך", היה צבי צמחוני, שהיה מורה במשך מספר שנים ברחובות, ומועצת פועלי רחובות לקחה את בית הספר תחת חסותה.

בית הספר התחיל את דרכו עם 65 תלמידים. תוכנית הלימודים כללה גם מקצועות לימוד נוספים: נגרות, מטבח, אמנויות, ריתמיקה ומוסיקה.

בעקבות הפרעות בשנת 1936, לא היו עוד בית הספר והדרך אליו בטוחים, ו"בית חינוך" עבר לתחומי המושבה.
תחילה שכן בית הספר ברחוב בית הפועלים, אחר כך בבתים שכורים ולבסוף בבית הגדול והמרווח של יורשי מרדכי יעקובזון. בהמשך רכשה מועצת פועלי רחובות 7 דונמים עבור בית הספר. 2 דונמים נוספים ניתנו במתנה ע"י הגב' שמוליאן. משלב זה עמד לרשות בית הספר מגרש רחב ידיים לבנייני "בית חינוך" (נבנו ב- 1945), וכן לגינות ולעצים.

את מקומו של צמחוני כמנהל ביה"ס תפס יעקב שניידר (שריד), שהרים מאוד את קרנו של"בית חינוך".

במועצת המושבה היו חילוקי דעות בנוגע לבית הספר ולאחר שנים רבות הצליחו התומכים (מצד הפועלים) להעביר את בית הספר לחסות מועצת המושבה.

בשנת 1940 נוספו לבית הספר כיתות גבוהות, בהנהלתו של יזהר סמילנסקי, ובשנת 1947 התאחדו הכיתות הגבוהות עם ביה"ס התיכון.
חסר רכיב