חסר רכיב

בית ספר התיכון הראשון

הרעיון להקים תיכון ברחובות הועלה עוד בשנת 1932 על ידי יצחק וולקני, מנהל תחנת הניסיונות ברחובות. עיתון "הארץ" פרסם את רעיונו של וולקני: "בישיבת מועצת המושבה הרצה מר יצחק וולקני על דבר ייסוד בית ספר תיכוני ברחובות עם מגמה חקלאית. עיקרי ההצעה הם: בראש ובראשונה יש לדאוג שהילדים שגומרים את בית הספר העממי של המושבה לא יצטרכו לעזוב את בית הוריהם ואת הסביבה החקלאית בכדי להמשיך את לימודיהם בחיפה או בתל אביב...".

בהמשך ומתוך יוזמה פרטית, בהשתדלותו של המהנדס הבר-שיים, נפתחה ברחובות בשנת 1937, גם גימנסיה – בית ספר תיכון לילדי המושבה והסביבה. עד אז נאלצו בוגרי בתי הספר העממיים במושבה לנסוע ללמוד בעיר אחרת. מטרת בית הספר היתה הקניית השכלה תיכונית וחקלאית.

בשלב הראשון נפתחה כיתה אחת - "הכיתה החמישית" (כיתה ט'). הלימודים התנהלו תחילה בספרייה הקטנה של המושבה, ואחר כך עברו אל ביתו המרווח של סלוצקין. מנהל הגימנסיה היה – ד"ר פוזנר.

בשנת 1940 נוספו גם ב"בית חינוך" כיתות גבוהות, והמנהל היה יזהר סמילנסקי.

בשנת 1947, התאחדו שני המוסדות תחת הנהלה משותפת, והפכו לתיכון המאוחד רחובות (תמ"ר). בית הספר היה במשך שנים רבות למוסד המרכזי לכל יישובי הסביבה.

כיום נושא התיכון את שמו של פרופ' עמוס דה שליט, והנהלת המוסד שוכנת באותו מקום – בית סלוצקין, ברחוב מנוחה ונחלה.
חסר רכיב