חסר רכיב

ישיבת "פורת יוסף"

הרב א' מאיר קובנר יסד בשנת 1937 את ישיבת "פורת יוסף" בשעריים. כתב על כך ט"ז מילר: "יודע אני ומכיר את הנחיצות בקיום הישיבה בקרב עדת אחינו התימנים ... רבים הם בין צעירי התימנים מוזנחים בחינוך ... אני בא כעד והנני מעיד נאמנה, כי ישיבת "פורת יוסף" היא צורך חיים לעדת התימנים".

לישיבה נרכש מגרש ועליו נבנה בניין רחב ידיים. בהנחת אבן הפינה נכחו הרב הראשי לא"י מרן הרב עוזיאל והרבנות הראשית תל-אביב ואישים חשובים מהיישוב.
חסר רכיב