חסר רכיב

רכילות רחובותית בראשית המושבה, ד"ר עמיעד ברזנר

רכילות במושבה

מטרת עבודה זו היא להאיר את הצד האנושי של מייסדי רחובות, להבליט את המחלוקות האישיות, שלא תמיד מצאו מקום ראוי בספרות ההיסטורית המקובלת, אך בו בזמן גם להצביע על גבולותיהן. כל אלה מבוססים על המקורות המצויים במסמכי ארכיון רחובות ועל ספרות הזיכרונות שהניחו אחריהם חלק מהראשונים.

תוכן העניינים:
הקדמה
פרק א' - רכישת אדמת דוראן
פרק ב' - אהבה ואכזבה - יחסו של ברוידא לרחובות
פרק ג' - מינוי "פקיד" "מנוחה ונחלה" ברחובות
פרק ד': מי בנה את בתי אגודת "מנוחה ונחלה"?
פרק ה' - מתי נוסדה רחובות?
פרק ו' - מכירת חלקת קרקע מאדמת רחובות לערבי ופעולת ה"מפרוז"
פרק ז' - יריבות ומחלוקות בין אהרון אייזנברג לבין שלמה גולדין
פרק ח' - ניסן קנטרוביץ
הערות
ביבליוגרפיה
חסר רכיב