חסר רכיב

רחובות במלחמת העצמאות, יהודה בן בסט

רחובות במלחמת העצמאות

תוכן העניינים:
פתח דבר
מבוא
פרק א': בטרם מלחמה
פרק ב': נובמבר 1947-מאי 1948
פרק ג': מאי-אוגוסט 1948
פרק ד': ספטמבר 1948-מאי 1949
חסר רכיב