חסר רכיב

ההתפתחות הפיזית של רחובות 1914-1890, ד"ר עמיעד ברזנר

ההתפתחות הפיזית של רחובות

על מגרשי הבנייה,
תכנון הבתים ובנייתם
ועל החולמים שהגשימו

המחקר על ההתפתחות הפיסית של רחובות נכתב ע"י עמיעד ברזנר ז"ל. לחוברת במתכונתה הנוכחית צורפו קטעים וחיבור נוסף, גם הם חוברו ע"י עמיעד. העריכה האחרונה נעשתה לאחר מותו של עמיעד, ע"י צבי תדמור, מתנדב ותיק ופעיל בארכיון לתולדות רחובות, באהבה, במקצועיות ובתשומת לב רבה- על כך ועל עזרתו בהוצאת החוברת, נתונה לצבי תודתנו.

תוכן העניינים:
הקדמה
פרק א' - מגרשי הבנייה
פרק ב'- תכנון הבתים ברחובות וטכניקת הבנייה
פרק ג' - בניית הבתים
פרק ד' - התיישבותם של אנשי "מנוחה ונחלה", מי ומתי?
נספחים
ביבליוגפיה
חסר רכיב