חסר רכיב

הוועד החקלאי

בשנת 1923 נקראה אסיפה כללית של כל החקלאים במושבה, והוחלט להקים ועד חקלאי מיוחד לענייני החקלאים.
הצורך בהקמת הוועד החקלאי התעורר עם העלייה במספר התושבים הלא חקלאיים ברחובות, והצורך להקים ועד, שיגן על ענייניהם של החקלאים. לוועד הראשון נבחרו: משה סמילנסקי, אליעזר יעקובזון, מרדכי נחמני, עמינדב פיינשטיין וזאב הוכמן. את העניינים הכספיים מסרו ל"קופת מלווה וחסכון".

הוועד החקלאי טיפל בנושאים שונים הקשורים לחקלאים, כגון:
- הקמת בתי אריזה
- ייסוד בנק איכרים
- הקמת מחסן מספוא ואספקה כללית
- מלחמה נגד מזיקים בפירות ההדר
- בניית בריכות לאחזקת היין בגת ברחובות

בין הנושאים שחזרו שוב ושוב בדיוני הוועד החקלאי היו אופן ניהול השמירה במטעים וסוגיית העבודה העברית. הוועד החקלאי ניהל גם דיונים מול מועצת הפועלים על שכרם של הפועלים העובדים בפרדסים ובמטעים, ובין שני הגופים, שייצגו דיעות חברתיות שונות לחלוטין, היו מתחים רבים.
במושבות הוקם ארגון נוסף של האיכרים - "התאחדות האיכרים", ארגון שהתבסס על נבחרים מתוך ה"ועדים החקלאיים" במושבות. מרכז הארגון היה בשנים הראשונות ברחובות, ועסקניו העיקריים היו משה סמילנסקי, טוביה מילר ואליעזר יעקובזון.
חסר רכיב